Met welke keuzes behouden we onze welvaart?

Met welke keuzes behouden we onze welvaart?

Het gaat economisch best goed met Nederland, maar om onze welvaart te behouden, zijn keuzes nodig. Want we lopen op verschillende terreinen tegen grenzen aan.

We zijn een welvarend land

Na de coronapandemie is de Nederlandse economie er snel bovenop gekomen. En ook over de inflatie is er goed nieuws te melden: die komt dit jaar uit op 2,9%, verwachten we. Dat is een stuk lager dan in de afgelopen twee jaar.  

Maar er zijn uitdagingen. Nederland is een handelsland, dus onze economie is sterk afhankelijk van onzekere, internationale ontwikkelingen. We hebben overigens ook veel aan onze positie als open handelsland te danken. Dus laten we vooral niet met de rug naar Europa gaan staan.  

Een andere uitdaging: Ons land kampt ook met een gebrek aan ruimte, woningen en personeel. Deze schaarste belemmert de economische groei. Daar komt bij dat de overheid toen de rente laag was, goedkoop geld kon lenen. Dat kan nu niet meer omdat de rente een stuk hoger staat. Het nieuwe kabinet zal dus zuiniger aan moeten doen.  

Op een aantal terreinen is sprake van schaarste

Nederland kampt dus met verschillende beperkingen, bijvoorbeeld op het gebied van de fysieke ruimte en infrastructuur. Ons stroomnet is overbelast en tijdens de spits staan we in de file of in een overvolle trein. Regels rondom CO2-uitstoot en stikstof beperken onze productiviteit en bemoeilijken de nieuwbouw van woningen.

Lees meer >>