Niet de modellen maar de adviezen zijn ons product.

In gesprek metVincent van Bergen, Senior manager Financial Risk management bij Achmea

‘Voor de vaststelling van de solvabiliteitskapitaalvereiste onder Solvency II maakt Achmea gebruik van een intern model. Ons team is eigenaar van dat model en dat vraagt uiteraard veel van onze aandacht. Toch zijn niet de modellen ons primaire product. Het is slechts een middel om je toegevoegde waarde als Risk Manager waar te kunnen maken. Waar het in essentie om draait is dat wij op basis van onze analyses het management adviseren en inzichten geven waar ze op kunnen vertrouwen.’

Vincent van Bergen studeerde Econometrie en begon zijn loopbaan als Modeller bij een bank. Acht jaar geleden maakte hij de overstap naar Achmea en werd verantwoordelijk voor het 2e lijns Financial Risk Management. ‘Om die rol als adviseur zo goed mogelijk te faciliteren hebben we alle financiële risico’s binnen één team samengebracht. Naast het markt-, tegenpartij en liquiditeitsrisico is hier recent ook het verzekeringstechnisch risico aan toegevoegd. Dat biedt ons de kans om integraal en over de hele breedte van de verzekeringsportefeuille (schade, leven, zorg) ons werk te doen.’

Risk Manager van de toekomst

‘Die samenvoeging pakt goed uit. Zo krijgen we meer grip op de samenhang en de dynamiek tussen de verschillende risico’s en werkt de kruisbestuiving die ontstaat heel stimulerend. In mijn ogen creëren we hiermee een omgeving voor de Risk Manager van de toekomst. Een professional die het hele spectrum van risicomanagement overziet en weet hoe de geformuleerde doelen zijn te realiseren. Dat vraagt om een digitale mindset en een visie op risico’s. Je overtuigt model validation, internal audit en de toezichthouder van de kwaliteit van het model, adviseert het management in de strategische keuzes die ze moeten maken en bent in staat het werk van de 1e lijn te reviewen.’

Uitdaging

De verzekeringsmarkt staat voor enorme uitdagingen. Onder druk van dalende premievolumes, lage rente, hoge inflatie, wijzigend consumentengedrag, nieuwe risico’s en technologische innovatie verandert er veel en gaat er nog veel veranderen. In die turbulentie onze weg vinden en richting geven maakt dit werk extra boeiend. Neem het klimaatrisico, dat staat niet op zichzelf maar heeft impact op alle andere risico’s. Het zal nog heel wat denkwerk van ons vragen om dit goed te incorporeren. Als team vonden we dat op dit thema een verdere wetenschappelijke verankering wenselijk zou zijn en hebben we budget vrijgemaakt voor een promotieplaats. Dat noem ik de regie nemen en eigenaarschap tonen.

Wil jij je verder ontwikkelen als risk professional en ambieer je daarin een brede rol, dan kom ik graag met je in gesprek.’

Ga naar alle Risk vacatures bij Achmea >>