Zinvolle strategische monitoring in het nieuwe pensioenstelsel

Zinvolle strategische monitoring in het nieuwe pensioenstelsel

Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel is het belangrijker dan ooit om het pensioen van de deelnemers te waarborgen. Een cruciaal onderdeel hiervan is de monitoring van het strategisch beleggingsbeleid en de bijbehorende risico’s voor het pensioen van de deelnemers.

door Simon Heerings, Senior Risk Consultant Ortec-Finance

In het huidige stelsel ligt de focus nog met name op het collectieve niveau met korte- en langetermijnrisico’s rondom de dekkingsgraad. In het nieuwe stelsel verschuift de focus naar deelnemers(groepen). In dit artikel bespreken we hoe pensioenfondsen de strategische monitoring kunnen inrichten. Op hoofdlijnen:  

  1. Zijn de gehanteerde economische uitgangspunten nog valide?  
    Als de economische omgeving significant is gewijzigd, en het bestuur van mening is dat ook naar de toekomst de vooruitzichten significant anders zijn dan hoe dit was toen het beleid werd vastgesteld, is dit een reden om het beleid te herijken.
  2. Is mijn strategische beleid nog passend? 
    Reden om het strategische beleid mogelijk aan te passen, zou kunnen zijn dat de doelen niet meer haalbaar zijn, of de risico’s te groot zijn.  
  3. Wat is de impact op communicatie-uitingen naar deelnemers?  
    Hiermee kan het fonds in een vroeg stadium signaleren in welke mate de informatie aangepast moet worden. 

[....]