Vacatures in Riskmanagement

Wat is een Enterprise Risk Manager?

Enterprise Risk Management (ERM) is het proces rondom het plannen, organiseren, sturen en controleren van de activiteiten van een organisatie, om de kans op risico's te minimaliseren. Enterprise Risk Management is een integrale benadering van de bedrijfsrisico’s en omvat componenten als Governance & Cultuur, Strategie & Doelstellingen, Processen & Systemen en Resultaten. De Enterprise Risk Manager is verantwoordelijk voor de inrichting van het beheersframework en maakt daarbij veelal gebruik van het COSO ERM Framework, het meest geaccepteerde risico framework ter wereld. Vooral organisaties binnen de financiële dienstverlening maken binnen de ERM aanpak gebruik van diverse deelspecialisten:

Vacatures Enterprise Risk Manager


Wat is een Operational Risk Manager?

Een Operational Risk Manager is iemand die binnen een onderneming verantwoordelijk is voor het in kaart brengen en beheersen van risico’s op het gebied van bedrijfsvoering. Operational risk of operationeel risico is het risico van verlies veroorzaakt door bijvoorbeeld inadequate of falende interne processen, mensen en systemen of van externe gebeurtenissen. Voorbeelden hiervan zijn: niet voldoen aan wet- en regelgeving, frauderende medewerkers, een falend IT-systeem, machinebreuk of het in gebreke blijven van leveranciers.

Vacatures Operational Risk Manager


Wat is een Credit Risk Manager?

Credit Risk of kredietrisico verwijst naar het risico dat een kredietnemer in gebreke zal blijven door voor de openstaande schuld niet aan de vereiste betalingen te voldoen. Het risico is grotendeels voor de kredietgever en omvat een verlies aan renteinkomsten, verstoring van de kasstromen (cashflow) en hogere incassokosten. De Credit Risk Manager ontwikkelt en beoordeelt processen en beheersmaatregelen om deze risico’s te managen. Zo worden risicoanalyses uitgevoerd op de portefeuille evenals stress en backtesten, worden scorecards ontwikkeld en voorzieningen vastgesteld.

Vacatures Credit Risk Manager


Wat is een Market Risk Manager?

Market Risk of marktrisico is het risico op verliezen op posities die worden veroorzaakt door een verandering van marktprijzen. Voorbeelden van marktrisico's zijn: rente-, valuta-, aandelenprijs-, grondstoffenprijs-, spreidings-, model- en evenementenrisico. De Market Risk Manager bepaalt de mate waarin de organisatie deze risico’s loopt en de wijze waarop deze risico’s worden afgedekt. Aangezien het afdekken van risico’s de kostprijs van het product beïnvloed, is de Market Risk Manager vaak ook betrokken bij pricings vraagstukken.

Vacatures Market Risk Manager


Wat is een Financial Risk Manager?

Een financial risk manager is iemand die zich bezighoudt met het beheersen van de financiële risico’s van een onderneming en dan met name de kwantitatieve aspecten hiervan, zoals de waardering van complexe financiële instrumenten en het ontwikkelen danwel valideren van modellen. Vaak gebeurt dit in het kader van regelgeving (Basel, Solvency, IFRS, etc.).

Vacatures Financial Risk Manager


Wat is een Risk Analist?

Een Risk Analist is een alternatieve functietitel voor de algemeen bekende Risk Manager. Vanuit een kwantitatieve achtergrond houden zij zich bezig met het inschatten en beperken van risico’s die de onderneming loopt.


Bekijk hier vacatures voor Risk Managers:

Beroepsorganisaties in het Risicomanagement vakgebied

Het Genootschap voor Risicomanagement

logo genootschap voor risicomanagement Het Genootschap voor Risicomanagement is de vereniging van en voor professionals die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in risicomanagement, in de breedste zin van het woord. Het genootschap biedt een platform voor kennisuitwisseling, is een netwerk voor professionals en stelt zich ten doel het vakgebied verder te ontwikkelen.

Sinds 1985 organiseert het genootschap themabijeenkomsten en congressen, neemt actief deel aan discussies rond risicomanagement, organiseert lezingen en ronde tafel bijeenkomsten en interviews en neemt deel aan nationale en internationale fora met betrekking tot risicomanagement. Al meer dan 10 jaar reikt het Genootschap elk jaar een Risicomanagement Award uit aan professionals, studenten en projecten. Het genootschap ondersteunt diverse opleidingen en organiseert elk jaar een congres waar opleidingsinstituten worden uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen rond risicomanagement met elkaar te delen.

www.gvrm.info


NARIM

logo NARIM NARIM, Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers, is in 1996 opgericht. Hiermee werden al bestaande gespreksgroepen gebundeld. In deze groepen werd informatie uitgewisseld over risico- en verzekeringsaspecten binnen grote en middelgrote ondernemingen. Inmiddels treedt NARIM als formele vereniging op namens circa 130 grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheidsorganen die bij NARIM zijn aangesloten.

Doel van de vereniging is het vergroten van kennis over risicobeheer en risicofinanciering in relatie tot het bedrijfsleven en de op deze gebieden gevolgde praktijk. Daarnaast behartigt NARIM de collectieve belangen van de door de leden vertegenwoordigde ondernemingen. Hiervoor verricht de vereniging diverse activiteiten.

www.narim.com


CFA Society VBA Netherlands

CFA VBA CFA Society VBA Netherlands is ontstaan op 1 januari 2018 uit de fusie tussen CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals. Als CFA Society VBA Netherlands dragen we bij aan de vooruitgang en stabiliteit van de beleggingswereld door het opstellen van normen, het aanscherpen van de ethiek, het verbeteren van de competentie en het delen van kennis.

www.cfasociety.org/netherlands_nl/Pages/default.aspx


Opleidingen Risico Management

Toezichthouders, overheden en aandeelhouders vragen steeds vaker en meer inzicht in de mogelijke gevolgen van risico’s bij financiële instellingen. Deze organisaties besteden in toenemende mate aandacht aan het organiseren van een risicomanagement proces.

In het Nederlands hoger onderwijs zijn er echter nauwelijks programma's te vinden die zich specifiek op het onderwerp risicomanagement richten. Naast de geringe aandacht die dit onderwerp in het verleden heeft gekregen lijkt de oorzaak hiervan te liggen in het feit dat het hier bij uitstek om een interdisciplinair vakgebied gaat, met raakvlakken aan economie, ethiek, bedrijfskunde, accountancy, IT, control, actuariaat en statistiek.

Vanwege dit interdisciplinaire karakter zijn de weinige risicomanagementopleidingen die er vandaag de dag zijn op postgraduate niveau en vooral gericht op personen die al in het vakgebied werkzaam zijn. Om toegelaten te worden tot de genoemde opleidingen dient men over het algemeen in het bezit te zijn van een relevant diploma op Masterniveau behaald aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Doorgaans worden economische, bedrijfskundige, juridische of actuariële achtergrond afstudeerrichtingen als relevant beschouwd. Daarnaast dient men meestal enkele jaren praktijkervaring op het gebied van risicomanagement te hebben.

De volgende instellingen bieden risicomanagement-opleidingen aan:

 • Aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam kan men de opleiding Enterprise Risk Management volgen.
 • Het Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings-, en Effectenbedrijf biedt de leergang Risicomanagement aan.
 • Aan de Haagse Hogeschool kan men de Master Risicomanagement volgen.
 • De Universiteit Twente biedt de postacademische Master Risicomanagement aan.
 • De Risicomanagementacademie is gespecialiseerd in risicomanagementtrainingen. Deelnemers kunnen hun eigen opleiding samenstellen uit een groot aanbod aan risicomanagementtrainingen, afhankelijk van de eigen opleidingswensen en voorkennis.

International Management Forum

International Management Forum

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in (vaak certificerende) post-HBO opleidingen, masterclasses en trainingen op het gebied van Compliance, Risk, ICT, Financiën en HRM.

www.imfacademy.com/nl


Loopbaanperspectieven voor Risk Managers

Het vakgebied van Risk Management ontwikkelt zich vanuit verschillende traditionele disciplines zoals accountancy, control en actuariaat. Voor de een betekent een keuze voor het vakgebied een specialisatie voor de ander juist een verbreding van het aandachtsgebied, afhankelijk van de individuele achtergrond.

Omdat het aandachtsgebied van riskmanagement heel breed is, zijn er diverse specialismen ontstaan zoals:

 1. Operational Risk Management
 2. Market Risk Management
 3. Credit Risk Management
 4. Insurance Risk Management
 5. Compliance
 6. Risk Control

Tegelijkertijd komt het Enterprise Risk Management (ERM) op. Een geïntegreerde aanpak van de verschillende specialismen. Een goede implementatie van ERM vormt vaak het ultieme doel van een organisatie.

Een risicomanager staat midden in de organisatie in contact met alle disciplines en geledingen. Naast een goede inhoudelijke basis wordt zijn of haar groei vooral bepaald door competenties als communicatieve en adviesvaardigheden, daadkracht en organisatiesensitiviteit.  

De risicomanager met een goede inhoudelijke basis heeft goede arbeidsmarktperspectieven en kan diverse uiteenlopende keuzes maken om zijn of haar loopbaan vorm te geven.

Via een start als controller, accountant of actuaris kan men bijvoorbeeld doorgroeien naar de positie van Chief Risk Officer, een van de hoogste posities binnen een organisatie.

Evenementen voor Risico Managers

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op het gebied van Risicomanagement / Risk management:

Vakinformatie voor Risk Managers

ExpertBibliotheekExpertbibliotheek

Rapporten met kennis en expertise in de financiële sector
Geen kosten, direct te lezen zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.expertbibliotheek.nl/rapporten/risk


ExpertTubeExpertTube

Video's over kennis en expertise in de financiële sector
Geen kosten, direct te zien zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.experttube.nl/videos/risk


CareerTubeCareerTube

Werkenbij-video's - Vakprofessionals vertellen over hun werk - Tips om je eigen carrière vorm te geven
(initiatief van CareerGuide)

www.careertube.nl

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Riskcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.