vergrootglas
Vacatures in Riskmanagement
Karina Trinidad

Elke toetsing is anders.

Interview met Karina Trinidad - Toezichthouder specialist DNB

"Collega’s van andere afdelingen vragen weleens of het niet eenzijdig is, alleen maar toetsingsgesprekken voeren. Integendeel! Elke toetsing is anders.”

Karina Trinidad is toezichthouder specialist bij het Expertisecentrum Toetsingen. “Ik voer toetsingsgesprekken met beoogde bestuurders van grote en kleine verzekeraars. Het gaat altijd wel over specifieke verzekeringsonderwerpen als Solvency II en kapitaaleisen, maar ook over het cultuurveranderingsprogramma bij de verzekeraar én over de persoon zelf natuurlijk. Wat zijn uw sterke kanten? Waar moet u nog aan werken? Wat heeft u bereikt in uw laatste functie en wat had u met de kennis van nu anders gedaan? Ik heb zelfs gesprekken gehad over broedeieren en wedstrijdpaarden, omdat DNB ook toezicht houdt op paarden- en pluimveeverzekeraars.”

Detachering
“In 2012 werd ik bij DNB gedetacheerd vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ik deed mee aan een gezamenlijk AFM- en DNB-project om de zittende commissarissen van grootbanken en verzekeraars te toetsen op geschiktheid. In negen maanden maakte ik kennis met DNB, haar medewerkers, het prudentieel toezicht en het voeren van toetsingsgesprekken. En daarna wilde ik niet anders meer. Toen na het project een afdeling werd opgericht die zich specifiek zou richten op het toetsen op geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen, heb ik gesolliciteerd. Sinds februari 2013 ben ik officieel toezichthouder specialist bij het Expertisecentrum Toetsingen. Een ‘toetser’, zoals ik in de wandelgangen wordt genoemd.”

Veelzijdig
“Dat mijn werk zo veelzijdig is, komt niet alleen doordat de toetsingen altijd anders zijn. Ook naast de toetsingen is er veel te doen. We zijn constant bezig met procesoptimalisatie. Zo heb ik het afgelopen jaar intensief gewerkt aan het Digitaal Loket Toezicht. Sinds de komst van dit loket worden aanvragen voor een toetsing digitaal ingediend.”

Basisschool
“Eens per jaar geef ik tijdens de Week van het Geld les op de basisschool. Eerst moet ik natuurlijk over de goudkluis vertellen en leg ik uit wat DNB doet: ‘De Nederlandsche Bank bekijkt of de bazen van banken en verzekeraars genoeg weten én eerlijk zijn.’ Elk jaar krijg ik mooie vragen, zoals: ‘Wie bekijkt dan of jíj wel eerlijk bent?’ Ik vertel dan over de screening door DNB, maar ook dat eerlijkheid iets is wat uit jezelf komt. Een andere vraag die ik vaak krijg: ‘Hoe weet je nou of iemand niet gewoon doet alsof hij eerlijk is maar eigenlijk liegt?’ Dan leg ik uit dat als iemand echt zijn best doet om de feiten mooier te maken dan ze zijn, je daar soms moeilijk achter komt. Maar dat we wel goed getraind zijn om daar doorheen te prikken.”

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 23-5-2018
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Riskcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp