vergrootglas
Vacatures in Riskmanagement
Michiel van Dellen
Geplaatst: 16-5-2018

Het geeft voldoening als verzekeraars in beweging komen

Interview met Michiel van Dellen - Toezichthouder De Nederlandsche Bank

“Het geeft voldoening als verzekeraars in beweging komen als we ze wijzen op potentiële risico’s binnen de onderneming. En dan niet omdat we dreigen met formele dwangmiddelen, maar omdat onze analyse hout snijdt.”

Michiel van Dellen studeerde econometrie in Groningen en rolde via zijn scriptie ‘Beleggen zonder renterisico’ de branche in. Bij een herverzekeraar groeide hij door tot manager Financiën & Risico om drie jaar geleden de overstap naar DNB te maken. “In mijn huidige rol ben ik verantwoordelijk voor het toezicht op een groep middelgrote verzekeraars. Dat geeft enorm veel afwisseling. Je bent voortdurend met andere thema’s en risicogebieden bezig om uiteindelijk de belangen van polishouders te beschermen.
 
Veel aandacht en tijd ging het afgelopen jaar uit naar de invoering van Solvency II. Solvency II is het nieuwe toezichtregime voor (her)verzekeraars in Europa en legt geheel nieuwe en verregaande eisen op aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages. De invoering betekent grote veranderingen voor verzekeraars door de complexiteit van de berekeningen en de focus op bedrijfsbreed risicomanagement. Als toezichthouder beoordeel ik in hoeverre verzekeraars in staat zijn geweest de nieuwe regelgeving succesvol te implementeren. Daarbij kijk ik onder andere naar de inrichting van de riskorganisatie en de kwaliteit van de rapportages.
 
Eén van die rapportages is de zogenaamde ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Voor ons erg belangrijk want het geeft ons én de verzekeraar inzicht in de samenhang tussen strategie, de materiële risico’s die de verzekeraar kunnen bedreigen, de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie en wat de verzekeraar kan doen om risico’s af te wenden of te beperken. Zeker in het begin toets ik of de uitkomsten consistent zijn en in lijn liggen met het beeld dat ik heb van de organisatie. Voor dit deel van het werk komt mijn kwantitatieve achtergrond goed van pas. Daarnaast ben ik ook betrokken bij hele andere type vraagstukken, bijvoorbeeld bij de toetsing van bestuurders en commissarissen. Daarbij verdiep je je in niet-kwantitatieve componenten als competenties en drijfveren. Gelukkig sta ik er als toezichthouder niet alleen voor en kan ik altijd terugvallen op mijn directe collega’s of experts op ieder denkbaar terrein.”

Wil je dit interview verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Riskcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp