Vacatures in Riskmanagement

Nieuwe afspraken over berekening ‘risicogewogen activa’ (RWA’s)

Bron: DNB - 19 augustus 2021

De Nederlandse banken hebben de laatste jaren hun kapitaalbuffers versterkt. Vier jaar geleden werd er nog van uitgegaan dat de grootbanken extra kapitaal nodig zouden hebben om de minimumnormen uit het Bazel akkoord te halen. Dat is niet langer het geval, op basis van de situatie ultimo 2020 blijken banken al in staat te zijn om te voldoen aan de eisen van het finale Bazelse akkoord. De nieuwe berekeningen zijn gemaakt nu de Europese Commissie dit najaar voorstellen zal publiceren om de wereldwijd afgesproken regels voor banken in Europa te implementeren.

Na de financiële crisis in 2008-09 zijn in het oorspronkelijke Bazel 3 akkoord mondiale afspraken gemaakt over de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden. Banken zijn daardoor beter in staat om verliezen op te vangen. De Covid-19 crisis heeft de baten van goede kapitaalbuffers duidelijk aangetoond: mede dankzij deze buffers zijn de banken namelijk in staat geweest om de economie te blijven ondersteunen. Op dit moment zijn echter nog niet alle internationale afspraken in Europa ingevoerd. Eind 2017 is namelijk besloten tot verdere hervormingen van de kapitaalseisen van banken, die bekend staan als “finaal Bazel 3”. De Europese Commissie zal dit najaar voorstellen publiceren voor de Europese implementatie van dit akkoord.

Nieuwe afspraken over berekening ‘risicogewogen activa’ (RWA’s)

De nadruk in het finaal Bazel 3 akkoord ligt op de wijze waarop banken hun zogenoemde ‘risico-gewogen activa’ (RWA) berekenen. Banken moeten kapitaal aanhouden tegenover de leningen die ze verstrekken, zoals een hypotheek of bedrijfskrediet. Als een lening niet wordt terugbetaald, kunnen banken dit verlies opvangen zonder in de problemen te komen. Kapitaal bestaat onder meer uit de door de bank ingehouden winsten of vermogen dat is opgehaald door de uitgifte van aandelen. Hoeveel kapitaal nodig is hangt af van het risico van de lening. Banken hebben twee manieren om dit risico vast te stellen. Ten eerste kan dit door een standaardbenadering te gebruiken, waarbij het risico op de lening in regelgeving is voorgeschreven. Deze standaardbenadering schrijft voor dat banken relatief minder kapitaal aan hoeven te houden voor een veiligere hypotheek, dan voor een bedrijfslening die risicovoller is. Ten tweede kunnen banken interne modellen gebruiken om de risico’s op de leningen in te schatten. Banken met interne modellen schatten de risicowegingen op basis van historische data. De leningen staan als activa op de balans van de bank, en omdat deze risico-gewogen zijn worden ze ‘risico-gewogen activa’ genoemd. Het berekenen van deze RWA is belangrijk, omdat deze bepalend is voor de hoeveelheid kapitaal die de bank moet aanhouden. De RWA wordt namelijk gebruikt om de kapitaalratio’s van banken vast te stellen door het kapitaal van de bank (de teller) te delen door de RWA (de noemer).

Lees verder >>

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Riskcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956