Alle artikelen

Nieuws, blogs, interviews

Global Perspectives & Insights: Cybersecurity
Cybersecurity vormt een aanzienlijke bedreiging voor organisaties wereldwijd, en deze drie-delige serie, geïniteerd door AuditBoard, onderzoekt de rol van interne...
Rapport
05-03-2024
Een zoektocht naar de (on)mogelijkheid tot Responsief Auditen…
… en de reflecterende weg daarnaartoe. Hoe een andere wijze van auditen die meervoudige werkelijkheden veronderstelt, de gereedschapskist van de...
Rapport
04-03-2024
Het inrichten van de compliance functie bij pensioenfondsen
AethiQs benadrukt de cruciale rol van de compliance functie in de financiële sector en pleit voor een breder perspectief, waarbij...
Nieuws
04-03-2024
ESG - Samengestelde risico’s in klimaatscenario’s: is de impact groter dan de som der delen?
Een van de beperkingen van de huidige klimaatscenario's en -modellen is dat ze geen rekening houden met samengestelde risico’s. Samengesteld...
Nieuws
04-03-2024
Model Risk management van cruciaal belang!
In de praktijk kan de impact van niet-gevalideerde modellen groot zijn. Modelvalidatie wordt steeds meer als cruciaal gezien, ook door...
Nieuws Rajish Sagoenie
26-02-2024
Did CECL and IFRS 9 Fix the Procyclicality Problem?
Modern reporting standards for expected credit losses are, as anticipated, more volatile than the previous incurred-loss approach. But the key...
Nieuws Tony Huges
23-02-2024
From Departments of War to the Basement Next Door: The AI-Disinformation Threat to Companies
The evolving threat of AI-based disinformation requires risk mitigation planning to avoid catastrophic reputational damage. As disinformation threats can materialize...
Nieuws Christopher Mason
21-02-2024
Uitdagingen voor de Chief Risk Officer
De wereld verandert snel en daarmee ook de uitdagingen voor het risicomanagement systeem bij organisaties. Dit heeft ook gevolgen voor...
Nieuws Rik van Beers
21-02-2024
Klimaatverandering en de Nederlandse woningmarkt - Inzichten en beleidsadviezen
Economen van ING, Rabobank en ABN AMRO hebben onderzocht hoe klimaatverandering de huizenmarkt beïnvloedt via drie beïnvloedingskanalen: fysieke klimaatrisico's, klimaatadaptatie...
Rapport Sandra Phlippen
21-02-2024
Mijn toezicht ontmoedigt financiering van criminaliteit
Roy, Toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit bij DNB: Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn werk Nederland veiliger maak.
Interview Roy
20-02-2024